Flash Cards

Eacnamaiocht Bhaile Eolaiocht an Ts

Ceist Freagra
Cen feidhm ata ag an choras imshruthaithe? Ocsaigin, de ocsaid charbon, cothaithe, hormoin, einsimi + fuioll a iompar thart ar an choirp, troideann in eadan ionfhabhtu agus teachtadh na fola
Cad a bhfuil an choras imshruthaithe deanta suas de? An chroi, na fuileadain agus fuil.
Cen feidhm ata ag an chroi? Fuil a phumpail timpeall an choirp.
Ca hait a dteann an fuil on chroi? Teann se isteach go dti an aorta agus ar aghaidh go dti na hartairi.
Ca hait a bhfuil an chroi suite? Idir na scamhoga.
Cen saghas a bhfuil an chroi? Thart ar saghas ceanna do dhorn dunta.
Ce mheid seommrai ata sa chroi 4 chinn. An atriam agus meadailin deasach, agus an atriam agus meadailin cle.
Cen feidhm ata ag na comhlai sa chroi? Stopann siad fuil ag sruthu ar ais.
Cen feidhm ata ag an seipteam? Scarann se fuil ard in ocsaigin on fhuil iseal in ocsaigin.
Cad ata i gceist le cuisle (bualadh) an chroi? Is e na na comhlai ag oscailt agus druid.
Caide mean buille sa bhomait an chroi 72 buille sa bhomait.
Cad a ardaionn an mheid buille sa bhomait? Aclaiocht, strus, eagla no geit.
Cad iad na tri cineal fuilleadain sa choras imshruthaithe?/ Artaire, feith agus ribeadan.
Cen feidhm ata ag artairi? Le fuil a iompair on chroi faoi bhru.
Cen feidhm ata ag feitheacha? Le fuil a iompair go dti an chroi. Nil bru ar an fhuil.
Cen feidhm ata ag ribeadain? Ceanglaitear na hartairi + feitheacha le cheile.
Cad iad na 4 chod don fhuil? Fuilchoirpini dearga, fuilchealla bana, plaitini agus leacht bui ar a dtugtar plasma
Cen feidhm ata ag na cealla fola dearga? Iompraionn ocsaigin ar fud an chorp.
Cen feidhm ata ag na cealla fola bana? Tabharann siad cosaint in eadan galair + tairgionn siad antabheathaigh.
Cen feidhm ata ag plaitini? Cealla beaga a theachtann na fola.
Cen feidhm ata ag plasma? Iompraionn bia, hormoin agus antasubstainti thart ar an chorp.
Cen bia ata go maith don chroi? Glasrai, torthai, iasc oluil, cnonna, siolta agus bianna ard i snaithin.
Cen sort bianna ata olc don croi? Bianna ard i saill saithithe, bianna ard i siucra agus barraiocht alcoil.
Cen fath nach ceart duit tabac a chaitheamh fa choinne slainteachas croi maithe? Cuireann siad le leibheal colaistearol sa fhuil.
Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*
*